సర్టిఫికేట్

కైహువా అచ్చు స్థాపించబడినప్పటి నుండి, గెలుపు-గెలుపు పరిస్థితికి 110 కి పైగా డిజైన్ పేటెంట్లు ఉన్నాయి. చర్చలకు కస్టమర్లకు స్వాగతం

CREI (2)

CREI (3)

CREI (1)